Ceny Mozaiky

   cena mozaiky,helena  cena mozaiky,katerina dekanovska  Tomas halik,cena mozaiky

Jako občanské sdružení Mozaiky bychom rádi založili ještě jednu tradici. Chtěli bychom totiž svůj respekt a obdiv k těm, kteří významným způsobem přispívají k navazování a budování mezikulturního a mezináboženského dialogu, vyjádřit skrze Cenu Mozaiky za přínos mezikulturnímu dialogu , jejím prvním držitelem se stal profesor Tomáš Halík.

Mozaiky platform dialog se vedle ceny za celoživotní přínos mezikulturnímu dialogu rozhodly oceňovat každoročně ještě snahu studenta nebo mladého vědeckého pracovníka související s mezikulturním dialogem. Zvláštní uznání Mozaiky o.s. letos získála Helena Özörencik která se podílela na přípravě překladu knihy Dialog civilizací do češtiny.

 

kropacek lubos,cena mozaiky Katerina dekanovska,cena moziky  pavel hosek

Cenu Mozaiky za přínos mezikulturnímu dialogu získal docent Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ocenění za celoživotní přínos si pak odnesl profesor Luboš Kropáček, jenž citováním veršů arabského básníka Muhammad Mahdí al-Džawáhirího řekl, že nejdůležitější hodnotou, která nám pomáhá dialog provozovat je láska.

Mozaiky o.s. udělují již druhým rokem také cenu pro mladého vědeckého pracovníka, který přispívá k rozvoji mezikulturního a mezináboženského dialogu. V tomto roce byla oceněna doktorka Kateřina Děkanovská zároveň si odnesla motivační finanční příspěvek. Ta se během přípravy své disertační práce, za kterou byla oceněna, často setkávala s názorem, že je dialog pouhým intelektuálním fenoménem. V návaznosti na to zdůraznila, že je nutné lidem připomínat praktický přínos a výsledky těchto šlechetných snah.