Fethullah Gülen - člověk, který nás inspiruje

Fethullah Gülen  je turecký islámský učenec, myslitel, intelektuál, aktivista, teolog, autor, básník a především obhájce vzdělání. Podporuje spolupráci civilizací vedoucí k mírovému soužití, vyzývá k dialogu mezi intelektem a náboženskou tradicí a rozhodně se staví proti všem formám násilí a zneužíváni víry k politickým a mocenským účelům. V jedné ze svých četných prací říká:

“Excesy těch, kteří neodpouštějí ostatním a netolerují je, učinily z minulého století jedno z nejhorších období historie. Pokud budou takoví lidé ovládat i naši budoucnost, bude to čas strachu. Ten největší dar, který můžeme dát současné generaci, je proto naučit je, jak odpouštět, i tváří v tvář krutosti a zarmucujícím událostem. Věříme, že tolerance a odpouštění vyléčí většinu našich ran, pokud tyto nebeské nástroje budou v rukou těch, kteří rozumějí jejich jazyku.”

Fethullah Gülen, částečně i kvůli vzdělání v duchovní sféře, kterého se mu dostalo velice brzy, je známý svým důrazem na islámskou spiritualitu (na západě označovanou jako súfismus) a komplexním postojem vůči ostatním lidem, které tento důraz přináší. Díky jeho pojetí lásky, soucitu a otevřenému přístupu ke všem otázkám týkajícím se lidstva ho někteří označují za „Rúmího současnosti”. Sám ho i často cituje:

“Jděte, znovu jděte a po celém světě budujte ostrovy usmíření vzděláním, mezináboženským a mezikulturním dialogem.”

Západní veřejnost upoutal svým odsouzením tragédie ze dne  11. září 2001. V Turecku získal dobrou pověst navozením pozitivní atmosféry ve vztazích mezi většinovou muslimskou populací a různými náboženskými menšinami, jakými jsou např. příslušníci řecké ortodoxní církve, arménské ortodoxní církve, katolické a židovské komunity. Průlomové jsou i jeho názory týkající se vědy, kterou považuje srovnatelnou s vírou a věří, že se navzájem doplňují.

Jeho vliv sahá i mimo Turecko a vzrůstá každým dnem tak, jak jsou jeho díla překládána do mnoha jazyků ( včetně angličtiny, arabštiny, ruštiny, němčiny, španělštiny, urdštiny, bosenštiny, albánštiny, malajštiny a indonéštiny). Kromě tištěných publikací se stále rostoucí světová populace může seznámit s jeho myšlenkami prostřednictvím soukromých rozhlasových a televizních sítí sympatizujících s jeho názory.  Díky svým četným aktivitám se stal inspirátorem světového sociálního hnutí nesoucím jeho jméno.

Toto hnutí, ke kterému se Mozaiky o.s. také hlásí,  je celosvětovým hnutím občansko sociální povahy a nikdy nezískalo jakoukoliv organizační strukturu. Je založené pouze na Gülenových myšlenkách, ale je nepolitické. Hlásí se k hodnotám jako jsou svoboda,  spravedlnost, demokracie a rovnost. Stoupenci, kteří se nejčastěji sdružují při neziskových organizacích, kladou důraz na rozvoj vzdělávaní, ve kterém Gülen vidí příležitost pro prosazení osobností, jenž se pak mohou pozitivně podílet na změnách ve společnosti a přispět tak k mezikulturnímu dialogu. Od hnutí s podobnými základy se odlišuje otevřeností k tržní společnosti, globalizaci, humanismu,  spojování tradice s modernitou.